Australian breasts used as brush

The Australian Di Peel is making progress as an artist. But do not pull the paintings themselves the attention, but the way they are manufactured. Namely the artist uses her breasts as brush. Produced the first work about 7.50 euro, meanwhile Peel sells her work to eightfold.

"I'm first of paint on my breasts and push them onto the canvas, or do the paint first on the canvas, then I smear by pressing my breasts against it," says Peel, who lives on the island of Tasmania ". She works at the kitchen since that her way of painting is easier than an easel. To clean the painting material Peel takes every time they first used a color shower. "Each painting is signed by a nipple print," says Peel.

According to the artist the objects in her paintings appear even on the most abstract flowers. "My latest work but looks as if some of the Earth seen from space. My son called the earthquake, because he finds it look like an earthquake."Australische gebruikt borsten als kwast 

De Australische Di Peel timmert aan de weg als kunstenares. Niet de schilderijen zelf trekken echter de aandacht, maar de wijze waarop ze worden gefabriceerd. De kunstenares gebruikt namelijk haar borsten als kwast. Leverde het eerste kunstwerk zo'n 7,50 euro op, inmiddels verkoopt Peel haar werk voor het achtvoudige. 

"Ik doe eerst verf op mijn borsten en druk ze vervolgens op het doek, of doe het verf eerst op het doek, waarna ik het uitsmeer door er mijn borsten tegenaan te drukken", vertelt Peel, die woont op het eiland Tasmaniƃ«. Ze werkt aan de keukentafel, aangezien dat voor haar manier van schilderen makkelijker is dan een schildersezel. Om het schildersmateriaal te reinigen neemt Peel iedere keer dat ze een andere kleur gebruikt eerst een douche. "Elk schilderij wordt gesigneerd door middel van een tepelafdruk", zegt Peel. 

Volgens de kunstenares lijken de objecten op haar schilderijen nog het meest op abstracte bloemen. "Mijn laatste werk ziet er volgens sommigen echter uit als de Aarde, gezien vanuit de ruimte. Mijn zoon noemt het aardbeving, omdat hij het op een aardbeving vindt lijken." 


Comments

Popular posts from this blog

UNESCO heritage ; MASSACRE of the Dordogne Valley

from Tina Turner to Amy Winehouse

Broken mirrors cost community 50 million.